.οῦτοι

οὗτοι , οὗτος
this
masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ούτοι — οὔτοι και οὔ τοι (Α) επίρρ. 1. βεβαίως όχι, πραγματικά όχι («χερσὶ μὲν οὔτοι ἐγὼ γε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης», Ομ. Ιλ.) 2. (με το πότε) όντως ουδέποτε («ούτοι ποθ ουχθρούς, ουδ όταν θάνῃ», Σοφ.) …   Dictionary of Greek

  • οὔτοι — indeed not indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οὗτοι — οὗτος this masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κοὔτοι — οὔτοι , οὔτοι indeed not indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χοὖτοι — οὗτοι , οὗτος this masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BARDI — I. BARDI apud Celtas et Britannos Poerae erant, qui fortia clarorum virorum facta versibus Heroicis celebrabant, dulcibusque lyrae melodiis ad exhilarandos in conviviis virorum animos, decantabant. Unde Lucanus, l. 1. v. 447. Vos quoque qui… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CADMUS — I. CADMUS Agenoris fil. Phoenicum Rex. Alii eum e Tyro, alii autem e Sidone arcessunt, quibus habenda potior fides, quia Cadmi aevô Tyrus nondum erat condita. Regis filium Graeci faciunt, ut suo honori consulant, quia regnavit in Graecia; sed hoc …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RACHAM — Hebr. Gap desc: Hebrew seu Rachama, Gap desc: Hebrew, cuius mentio Deutereon. c. 14. v. 17. Vultur, est, apuilae similis, seu Γυπαίετος, vulturinâ specie aquila; cuiusmodi avem sic describit Phile, Οὗ τὴν τε κεφαλήν γε, βαςιλεῦ, καὶ τὸ ςτόμα,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Strategos — For the board game, see Stratego. Strategus redirects here. For the genus of beetle, see Strategus (beetle). Bust of an unidentified strategos with Corinthian helmet; Hadrianic Roman copy of a Greek sculpture of c. 400 BC Strategos, plural… …   Wikipedia

  • Koine Greek — Koine redirects here. For other uses, see Koine (disambiguation). History of the Greek language (see also: Greek alphabet) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.